Aktualno

Obvestilo: rekonstrukcija državne ceste Hrastnik-most čez Savo


Obveščamo vas o vzpostavitvi delne in popolne zapore na glavni cesti R1-224, odsek 1230 Hrastnik-most čez Savo (od km 0,471 do km 1,123), ki je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste.

Delna in popolna zapora se bo izvajala od 30. 1. 2024 - 22. 10. 2024, od 7. do 17. ure.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Občina Hrastnik ter AGM Nemec d.o.o., bodo v naslednjih mesecih izvajali rekonstrukcijo 650 m dolgega odseka regionalne ceste R1 224. Gradbena dela bodo zelo obsežna, saj rekonstrukcija zajema kompletno izdelavo obrežnih zidov v potoku, kompletno ureditev komunalnih vodov, kompletno zamenjavo cestnega ustroja ter gradnjo novega pločnika in javne razsvetljave. Dela bodo potekala pod prometom, zato je predviden nekoliko daljši rok izvedbe. V času gradnje bo veljal poseben režim in sicer polovična zapora ter na enem delu obvoz preko nove obrtne cone. Območje gradbišča bo segalo od tovarne Steklarna do konca TKI, zapora pa se bo postavljala po odsekih in ne na celotnem območju naenkrat.

Prebivalce in ostale uporabnike navedene ceste vljudno naprošamo za razumevanje.