Aktualno

Ocenjevanje škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023


Na podlagi Sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 844-14/2023-5 - DGZR o pričetku ocenjevanja škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023, pozivamo vse oškodovance, da najkasneje do 22.11.2023 prijavijo škodo na trajnih nasadih, ki so jo utrpeli zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023.

Škodo oškodovanci prijavijo na predpisanih obrazcih (Obrazec 2 - KLIK), ki so dosegljivi na vložišču Uprave Občine Hrastnik št. 38.
Ravno tako so vsi obrazci in priloge dosegljivi na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (www.sos112.si).
Izpolnjeni obrazci o maksimalni oceni škode na trajnih nasadih se lahko dostavijo po pošti na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ali pa se dostavijo osebno v vložišče Uprave Občine Hrastnik št.38.

Obrazec 2 (podpisan) mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

1.4. ime in priimek lastnika ali najemnika oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5. davčna številka
1.6. naslov nosilca
1.7. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev.
GERK – številka GERK-a
VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur
POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti(iz priloge)
POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Uradno obvestilo - KLIK.