Aktualno

Podaljšan rok za podajo predlogov in pripomb za pripravo OPPN-jev

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM seznanja udeležence urejanja prostora o podaljšanju časa trajanja javne objave in roka za podajo predlogov in pripomb v postopkih oblikovanja izhodišč za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov: 
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu,
- Sanacija kamnoloma Boben in
- Sanacija kamnoloma Retje–Plesko na območju občine Hrastnik.
 
Občina Hrastnik je z javnimi naznanili štev.: 3505-3/2019 z dne 28. 9. 2020, 3503-5/2020 z dne 2. 10. 2020 in 3503-6/2020 z dne 9. 10. 2020, seznanila zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da vodi postopke za začetek priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN): Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu, Sanacija kamnoloma Boben in Sanacija kamnoloma Retje–Plesko na območju občine Hrastnik in jih vabi k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/2020 z dne 18. 10. 2020), s katerim se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 30 dni.
 
Občina Hrastnik zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 za vse postopke za začetek priprave zgoraj navedenih OPPN podaljšuje čas trajanja javne objave izhodišč ter rok za podajo predlogov in pripomb.
Objava se konča in rok za podajo predlogov in pripomb poteče 8 dni po koncu razglasitve epidemije.

JAVNO NAZNANILO (klik)

Vse tri zgoraj navedene OPPN-je najdete pod zavihkom OKOLJE IN PROSTOR (klik).