Aktualno

Podpis Koncesijske pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na srednji Savi

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je pretekli petek s predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) podpisal Koncesijsko pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, podpisal pa je tudi Sporazuma z lokalnimi skupnostmi o načinu izvajanja koncesijske pogodbe, in sicer z župani občin Zagorje ob Savi Matjažem Švaganom, Laško Francijem Zdolškom, Trbovlje Jasno Gabrič, Hrastnik Markom Funklom in Litija Francijem Rokavcem.

Slovenija si s sprejemanjem dolgoročne podnebne strategije, za katero se je pravkar zaključila javna obravnava osnutka dokumenta, zadaja jasen cilj, do leta 2050 doseže ogljično nevtralnost.
Elektrifikacija področij, ki so danes v veliki meri vezana na rabo fosilnih goriv (predvsem promet in ogrevanje), pa je razlog, da bo ob prizadevanju za razogličenje Slovenije potreba po električni energiji naraščala. Za dosego ogljične nevtralnosti bo treba spremeniti navade ljudi, preobraziti in posodobiti gospodarstvo ter predvsem vlagati v razvoj obnovljivih virov energije. K tem bomo delno pripomogli tudi z izkoriščanjem vodnega potenciala srednje Save.

Minister mag. Andrej Vizjak se je po podpisu zahvalil vsem lokalnim skupnostim, vodstvu HSE in vsem, ki so pri projektu sodelovali. »To je velik dan za slovensko gospodarstvo in velik dan za prehod k obnovljivim virom energije.« Poudaril je, da gre za projekt, ki bo veliko doprinesel tudi k razvoju lokalnih skupnosti.

V nadaljevanju je župan Občine Hrastnik Marko Funkl poudaril: »Po štirinajstih letih usklajevanja koncesijske pogodbe je današnji podpis velik korak naprej. Kot lokalna skupnost pričakujemo in verjamemo, da bomo s skupnimi močmi uresničili vse zaveze s seznama projektov in da bo spremljevalna infrastruktura velika dodana vrednost za občanke in občane Hrastnika. Za našo občino je ključno, da pridobimo moderno cestno povezavo Hrastnik–Zidani Most ter povezavo Hrastnik–Podkraj–Radeče in da se uresniči načrt kajakaškega centra državnega pomena.«

Foto: STA