Aktualno

Položnice za ogrevanje - kako olajšati finančno breme?


Občina Hrastnik v mesecu februarju objavila poseben JAVNI RAZPIS: DODELITEV DENARNIH POMOČI OBČINE HRASTNIK - STROŠKI TEKOČE PORABE DALJINSKEGA OGREVANJA V LETU 2024, na katerega se lahko prijavite za plačilo visokega zneska položnice za ogrevanje, ki ste jih oziroma jih še boste še prejeli v letošnjih zimskih mesecih. Razpis je pripravljen na način, da predložite tekočo položnico za mesec januar - s strani Centra za socialno delo Zasavje, enota hrastnik in Rdečega Križa Slovenije, območno združenje Hrastnik, pa lahko tudi kasnejše položnice.
Med samim razpisom bodo na voljo tudi osebe, ki vam bodo na razpolago za pojasnitev morebitnih nejasnosti in za odgovore na vprašanja:
· Suzana Venko - Občina Hrastnik; tel: 03 56 54 360, email: obcina.hrastnik@hrastnik.si
· Barbara Berglez – Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik; tel. št.: 03 56 42 770; email: barbara.brglez@gov.si.
· Jasmina Hrstić – Rdeči križ Slovenije, območno združenje Hrastnik; tel. št.: 03 56 67 750; email: hrastnik.ozrk@ozrks.si

Pomoč je namenjena vsem, ki so se zaradi visokih položnic za ogrevanje znašli v težki situaciji in so najemniki oz. lastniki stanovanj. Upravičenci v primeru  samske osebe ne smejo presegati povprečnega mesečnega dohodka na osebo (902,07 € neto), ali kot par oz. družinski člani v zadnjem trimesečju ne smejo presegati povprečnega mesečnega dohodka  na osebo v višini 679,51 EUR/osebo ali so kot družina upravičeni do otroškega dodatka do vključno 5. dohodkovnega razreda ali državne štipendije do vključno 4. dohodkovnega razreda in na dan vložitve vloge niso prejemniki socialnovarstvenih transferjev (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek).
V kolikor se boste odločili za prijavo vas prosimo, da natančno sledite navodilom iz razpisa in poleg natančno izpolnjene vloge posredujete tudi vsa zahtevana dokazila. Obravnavane bodo le popolne vloge, kajti le tako bomo lahko zagotovili, da bodo sredstva porabljena res le za tiste, ki pomoč pri plačilu najbolj potrebujejo. Dodajamo pa še, da so vam na Centru za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik vedno na voljo tudi redne in izredne denarno-socialne pomoči, za katere lahko zaprosite kadarkoli.
 
INFORMACIJE o višini cen daljinskega ogrevanja, tekoči porabi in obračunu - PETROL D.D.
KONTAKT: tel. št.1: 02 870 61 72, tel. št.2 : 02 870 61 30

SPODBUJAMO TUDI SOLIDARNOSTŽelimo si vzpostaviti kulturo pomoči in podpore, kjer vsak prispeva po svojih zmožnostih.Sredstva lahko nakažete na.
TRR: Sl56 6100 0002 8630 576
Namen: Donacija za plačilo položnic za ogrevanje
Račun je odprt pri Delavska hranilnica d.d.

Spremljajte objave na spletni strani Občine Hrastnik, Centra za socialno delo, enota Hrastnik in Rdeči Križ Hrastnik, območno združenje Hrastnik. Pri prijavi upoštevajte navodila in priložite potrebne dokumente. Pomagamo vam, v primeru vprašanj ali potrebovali dodatnih informacij. 

Skupaj s CSD Zasavje in Rdeči križ Hrastnik upamo, da vam s tovrstnimi informacijami vsaj malo pomagamo in olajšamo reševanje nujnih zadev.