Aktualno

PREKLIC: Obvezno prekuhavanje vode

KSP Hrastnik, d. d., obvešča, da je bil izdan preklic uvedenega ukrepa prekuhavanja pitne vode, ki je veljal za območja

Čeče, Boben, Log, Plesko, Novi log, Prapretno, Novi dom, Cesta padlih borcev, Trg Franca Kozarja, Studence, Naselje Aleša Kaple, Pot na Kal, Cesta 3. julija, Pot Josipa Brinarja, Grča, Brnica, Taborniška pot, Pot Franca Pušnika in Veličkova cesta.

Prekuhavanje vode torej ni več potrebno.