Aktualno

RAZGLAS: Seznam kandidatov za predčasne volitve članov sveta KS Steklarna

PREDČASNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI STEKLARNA 2020
 
RAZGLAS
 
Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – Odl. US, 23/17) Občinska volilna komisija Hrastnik objavlja naslednji

SEZNAM KANDIDATOV ZA PREDČASNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI STEKLARNA,
KI BODO V NEDELJO, 6. DECEMBRA 2020


V seznam so vpisani naslednji kandidati:
 1. AVGUST ŽIBERT, roj. 27. 6. 1951, Podkraj 82,
  strojni tehnik, upokojenec, predlagatelj Franc Razboršek in skupina volivcev
 1. ROBERT STICHER, roj. 18. 11. 1952, Podkraj 91,
  orodjar, upokojenec, predlagateljica Nevenka Sticher in skupina volivcev
 1. BOŽIDAR UDOVČ, roj. 26. 9. 1948, Hrastnik, Cesta Hermana Debelaka 10,
  trgovec – poslovodja, upokojenec, predlagatelj Franc Razboršek in skupina volivcev
 1. BOJAN PETERLIN, roj. 18. 4. 1961, Hrastnik, Pot Franca Pušnika 8,
  strojni tehnik, vodja gradbeno obrtniških del, predlagatelj Franc Razboršek in skupina volivcev
 1. RUDI HLASTAN, roj. 16. 12. 1965, Hrastnik, Za Savo 9,
  delavec, delavec, predlagateljica Nevenka Sticher in skupina volivcev
 1. KATJA GODEC, roj. 14. 7. 1980, Podkraj 72,
  gimnazijski maturant, administracija, predlagateljica Nevenka Sticher in skupina volivcev
 1. SAŠO MACERL, roj. 1. 5. 1980, Podkraj 62,
  prometni tehnik, namestnik vodje PZ, predlagatelj Leopold Zupanec in skupina volivcev
 1. DUNJA VOLAVŠEK, roj. 4. 1. 1988, Podkraj 91,
  inženirka živilstva in prehrane, organizator prehrane in zdravstveno higienska zaščita, predlagateljica Nevenka Sticher in skupina volivcev
 1. ANDREJA ZORE, roj. 4. 11. 1959, Hrastnik, Taborniška pot 11,
  diplomirana medicinska sestra, upokojenka, predlagateljica Nevenka Sticher in skupina volivcev
 1. DIJANA CARANOVIĆ, roj. 7. 3. 1993, Podkraj 93,
  trgovec, steklopakirka, predlagatelj Franc Razboršek in skupina volivcev
 1. RADOŠKA ZUPANČIČ, roj. 15. 2. 1959, Hrastnik, Cesta Hermana Debelaka 5,
  gimnazijski maturant, upokojenka, predlagatelj Franc Razboršek in skupina volivcev
 
Voli se pet kandidatov.
 

Številka: 041-4/2020                                         Občinska volilna komisija
Datum:   20. 11. 2020                                                     Hrastnik


RAZGLAS (klik)