Aktualno

Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Zasavske ljudske univerze


Svet zavoda Zasavske ljudske univerze razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice. Kandidati_ke morajo imeti andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani_a kandidat_ka bo imenovan_a za obdobje petih let. Delo se opravlja za polni delovni čas, predviden začetek dela pa je 1. 9. 2023.

Kandidati_ke morajo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev poslati do 20. 3. 2023 na naslov Sveta zavoda Zasavske ljudske univerze (Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje). Več informacij spodaj.

Vabljeni k prijavi.