Aktualno

Skupna izjava za javnost – CEROZ, 10. 2. 2021

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija
 

Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče
 

Občina Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
 

Skupna izjava za javnost – zadeva CEROZ, 10. 2. 2021
 
Občina Trbovlje je prejšnji teden občine Hrastnik, Litija, Radeče in Zagorje ob Savi ter družbo CEROZ d.o.o. z dopisom obvestila, da bo z dnem 9. 2. 2021 podjetje Komunala Trbovlje prenehalo z odvažanjem zbranih mešanih komunalnih odpadkov na deponijo Unično, kljub temu, da so med občinami ustanoviteljicami družbe CEROZ d.o.o. še potekali pogovori o možnosti sporazumnega prenehanja sodelovanja Občine Trbovlje v okviru projekta CEROZ.

Ker družbi CEROZ d.o.o. pravica izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ni prenehala, Občina Trbovlje in Komunala Trbovlje s takšnimi ravnanji kršita določbe sklenjenih pogodb, ki jih nista niti odpovedali niti niso prenehale na drugi podlagi. Hkrati bo z opisanim ravnanjem Občina Trbovlje družbi, katere največja družbenica je, povzročila materialno škodo in s tem neodgovorno ogrozila poslovanje podjetja ter delovna mesta. Na Cerozu je v tem trenutku zaposlenih 34 delavk in delavcev, podjetje s to nenadno potezo Občine Trbovlje ne more takoj nadomestiti izpada prihodka, zato so nekatera delovna mesta ogrožena.

V nasprotju z Občino Trbovlje, ostale občine ustanoviteljice in družba CEROZ d.o.o., ves čas spoštujemo določila sklenjenih pogodb ter zakonodajo. To se je izkazalo tudi v primeru poskusa enostranskega izstopa Občine Trbovlje iz družbe CEROZ d.o.o., ki ga je sodišče zavrnilo in pritrdilo zakonitemu mnenju ostalih občin. V tej zadevi gre za kompleksna medsebojna razmerja, v zvezi s katerimi je bilo sklenjenih več medsebojno povezanih pogodb. Glede na to so ostale občine zadevo odstopile v obravnavo odvetniški družbi. Občine bodo uporabile vsa razpoložljiva pravna sredstva, ter tudi v prihodnje storile vse, kar je v naši moči, za zaščito našega premoženja in skupnega podjetja, interesov vseh občank in občanov zasavskih občin, in nenazadnje tudi za nemoteno nadaljevanje sanacije okolja.
 
Občine Hrastnik, Litija, Radeče in Zagorje ob Savi so se preteklega pol leta trudile za miren in sporazumen razhod, ki pa ga ni mogoče doseči, če nekdo ne želi sprejeti odgovornosti za sanacijo vse že povzročene okoljske škode v skladu z danimi zavezami in veljavno zakonodajo. Občina Trbovlje tekom pogovorov ni bila pripravljena odpeljati niti preostanka RDF-a v lastniškem deležu - naj spomnimo, da je zaloge tega za okrog 9000 t. Prav tako pa je želela Občina Trbovlje odkorakati iz skupnega projekta ne da bi nosila finančne obveznosti za zapiralna dela in obratovanje odlagališča 30 let po zaprtju, kar je njena obveznost tako v skladu z zakonodajo in že sklenjenimi dogovori, navsezadnje pa tudi okoljevarstvenim dovoljenjem. Odpadki se namreč tudi iz Občine Trbovlje na deponiji Unično odlagajo vsaj od ustanovitve družbe CEROZ d.o.o. v letu 2005. Občina Trbovlje kaže s tem tudi svoj odnos do okoliških prebivalcev, okolja ter reševanja problematike odpadkov v regiji.
 
Za konec naj omenimo še laži županje Občine Trbovlje, ki zavaja javnost glede vrednosti podjetja in opravljene cenitve, prav tako pa zavaja občinske svetnike in svetnice o prenehanju možnosti odlaganja odpadkov na deponiji Unično z letom 2022. Odločitev Občine Trbovlje bo škodovala tako skupnemu podjetju CEROZ, kot tudi vsem občinam ustanoviteljicam in  njenim občanom, s tem pa tudi Občini Trbovlje ter Trboveljčankam in Trboveljčanom.
 
Marko Funkl,
Župan Občine Hrastnik
 
Franci Rokavec,
Župan Občine Litija
 
Tomaž Režun,
Župan Občine Radeče
 
Matjaž Švagan,
Župan Občine Zagorje ob Savi

Foto: Branko Klančar