Aktualno

Steklarska kolonija se poslavlja, pozdrav novim gospodarskim dejavnostim


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z odstranitvijo dotrajanih večstanovanjskih objektov in komunalno ureditvijo območja se bo funkcionalno zaokrožilo območje gospodarske cone v južnem delu hrastniške doline, ki je s prostorskim načrtom namenjena razvoju gospodarstva, natančneje proizvodni dejavnosti.

Občani lahko že dober mesec spremljajo rušenje objektov nasproti kemične in steklarne v Hrastniku. Večina tistih objektov, ki so bolj odmaknjeni od ceste, je že porušenih, zadnje na seznamu za rušitev pa so nepremičnine ob cesti – te naj bi, po oceni izvajalca, porušili najkasneje v prvi polovici naslednjega meseca. Objekti so izpraznjeni, stavbno pohištvo po večini odstranjeno.

S tem dejanjem se tako steklarska kolonija za vedno poslavlja in utira pot sodobnim dejavnostim, s katerimi se bosta širili obstoječi proizvodni podjetji – Steklarna Hrastnik in TKI Hrastnik. Da bo delček zgodovine steklarjev ostal, bodo strešne opeke hrastniške kolonije, ki so še v dobrem stanju, ob prenovi prenesli na rudniške objekte kot sta kompresorska postaja in »mašinhaus«.

Župan občine Hrastnik Marko Funkl je ob napredujočih delih dejal: »Hrastniška dolina je ozka in utesnjena in ima na voljo zelo malo površin, primernih za izvajanje večjih proizvodnih dejavnosti. Ureditev južnega dela hrastniške doline za razvoj podjetij bo prispevala k lokalni in regijski prostorski ureditvi ter dostopnosti podjetij, saj so površine locirane ob regionalni cesti in v bližine železnice. Znaten vložek v obrtno cono pomeni vzpostavitvi pogojev za gospodarski razvoj občine Hrastnik in regije Zasavje.«

Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno industrijske cone Steklarna – TKI Hrastnik, s tem pa zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.