Aktualno

Uvedba modrih con

Občina Hrastnik je na določenih območjih v mestu uvedla modre cone za parkiranje. Namen modrih con je zagotoviti večjo pretočnost parkirišč in vplivati na problematiko prezasedenosti parkirnih mest.
 
Cona na Dolu pri Hrastniku zajema parkirišča in parkirna mesta uličnega parkiranja v enosmerni ulici vzporedno z novim kulturnim domom in kmetijsko zadrugo, v Hrastniku pa parkirišče na tržnici ter parkirna mesta pred vrtcem Dolinca.
 
Na teh predelih je parkiranje še vedno brezplačno, je pa med tednom med 7. in 17. uro ter ob sobotah med 7. in 13. uro na teh predelih dovoljeno parkirati za največ 2 uri (z uporabo parkirne ure ali na vidnem mestu označene ure prihoda).
 
Uvedba modrih con je le eden od korakov, ki jih občina na področju reševanja problematike pomanjkanja parkirnih mest načrtuje v naslednjih letih.