Covid19

Oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v lasti občine

Župan Občine Hrastnik je izdal odredbo o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Hrastnik.

Z odredbo se vse najemnike poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik, ki v njih izvajajo tržno dejavnost - prodaja blaga in storitev potrošnikom in za katere velja omejitev ponujanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, na podlagi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenije (UL RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20, 138/20, 143/20, 150/20, 151/20) oprosti plačila najemnine za obdobje od 19. 10. do 17. 11. 2020 oz. konca epidemije.

ODREDBA