Covid19

POMEMBNO: Izvajanje nujnega varstva

V namen preprečitve nadaljnjega širjenja virusa SARS CoV-2 so vsi vrtci od 26. oktobra 2020 dalje zaprti.

Občina Hrastnik je sprejela sklep o zagotavljanju nujnega varstva, ki bo organiziran v skladu z izkazanimi potrebami.

Nujno varstvo lahko koristijo izključno starši, ki opravljajo dela, pomembna za delovanje družbe in države (to so npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva).

Prav tako so do nujnega varstva upravičeni otroci staršev, ki dokazujejo, da nimajo nobene druge možnosti zagotavljanja varstva za svojega otroka.
 
Za vključitev otroka v nujno varstvo:
  • kontaktirajte Vrtec Hrastnik na tel. št.: 040 197 675 ali na elektronske naslove posameznih oddelkov (potrebo po varstvu sporočite najmanj 24 ur prej),
  • je treba predložiti dokazila za oba starša – podlago za izkazovanje potrebe po nujnem varstvu (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo) in
  • podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami.

Nujno varstvo bo izvajala enota Sonček.