Zapore cest

Obvestilo zaradi preprečitve zastojev (Raven)

Od: 19. december 2023
Do: 19. december 2023

Komunala Hrastnik d.o.o. svetuje prebivalcem Raven, da zaradi preprečitve prometnih zastojev
uporabljajo obvozno cesto preko Govejega potoka.