Reindustrializacija po načelu Brownfield is Better than Greenfield – ReInd-BBG


Naziv projekta:

Ponovna industrializacija po načelu "Brownfield is Better than Greenfield" – ReInd-BBG

Sredstva: Projekt je podprt s programom Interreg Podonavje, ki ga sofinancira Evropska unija. Interreg Danube Region Programme, Co-funded by the European Union

Skupni proračun: 2.398.800,00 € (Občina Hrastnik 133.700,00 €)

Glavni cilj:
Projekt ReInd-BBG se osredotoča na ponovno industrializacijo po načelu "Brownfield is better than Greenfield" (»Rjav teren je boljši od zelenega«), kot pomembno prednostno nalogo občin v Podonavju.

Glavni cilj projekta so:
- Okrepiti institucionalno zmogljivost javnih organov in deležnikov v Podonavju. - Zmanjšati socialno-ekonomsko in administrativno razdrobljenost v procesih prostorske, gospodarske in okoljske preobrazbe.
- prikazati koristi ponovne industrializacije ReInd-BBG z teritorialnimi primeri.
- Izvajanje 4H pristopa.


Vodilni partner: Gospodarska zbornica Slovenije (Slovenija)

Projektni partnerji:
Zavod za gradbeništvo Slovenije (Slovenija)
Občina Hrastnik (Slovenija)
Sektor za razvojne in mednarodne projekte kantona Zenica-Doboj (Bosna in Hercegovina)
Eko-forum Zenica (Bosna in Hercegovina)
Univerza za naravne vire in vede o življenju, Dunaj (Avstrija)
Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o., Novi Sad (Srbija)
Vojvodina razvojna agencija d.o.o. Novi Sad (Srbija)
Mesto Sombor (Srbija) Občina Vratsa (Bolgarija)
Gospodarska zbornica – Vratsa (Bolgarija)
Občina Vratsa (Bolgarija)
Občina Resita (Romunija)
Make Better Association (Romunija)
Mesto Zenica (Bosna in Hercegovina)
Občina Nikšić (Črna gora)
EPCG – Jeklarna – Nikšić (Črna gora)

Pridruženi strateški partnerji:
Združenje lokalnega razvojnega inštituta – Think Global Act Local (UrbanizeHub) – Romunija
S.C. NHOOD SERVICES ROMUNIJA SRL – Romunija
Agencija za regionalni in gospodarski razvoj, Vratsa – Bolgarija
Strateška točka za Podonavje – Avstrija
Center za evropsko prihodnost – Slovenija
Steinbeis 2i GmbH – Nemčija
Severna regionalna razvojna agencija – Moldavija
Razvojna agencija Srbije – Srbija
Okoljsko gibanje Ozon – Črna gora

Trajanje projekta: 30 mesecev (od 1. januarja 2024 do 30. junija 2026)