Društva

Društva, ki delujejo v Hrastniku

Avto moto društvo Hrastnik

AMD Hrastnik
Cesta 1.Maja 77
1430 Hrastnik

Kontakt: g. Jože Guzaj
T  03 56 41 350
F  03 56 41 350

   
AMD Hrastnik je bil ustanovljen leta 1946. Osnovni namen je bilo druženje motoriziranih zanesenjakov. Kasneje je imelo društvo avto šolo za poučevanje A IN B kategorije. Kasneje je ta šola prenehala delovati. Trenutno šteje društvo nekaj več kot 300 članov. Osnovni namen je širiti prometno kulturo, izobraževanje in družabno srečevanje članov in ostalih. Predvsem je društvo dejavno pri izobraževanju šolske in predšolske mladine.

CB radio klub

CB radio klub
Cesta 3. julija 3
1430 Hrastnik

Kontakt: g. Matej Logar
M  041 426 406

    
Razlogi za ustanovitev CB radio kluba Hrast so bili naslednji:

 • v letu 1996 je bilo v Hrastniku sorazmerno veliko število CB operaterjev z domovanjem skorajda v vseh desetih KS. Medsebojno komuniciranje je bilo neorganizirano in marsikdaj na prenizki kulturni ravni. Z ustanovitvijo kluba smo želeli predvsem odpraviti vse negativne pojave, ter bolj organizirano in dostojno uporabo CB naprav tako na območju lastne občine, kot v radijskih stikih s cebejaši širom Slovenije.
 • povezati smo želeli vse cebejaše v en klub, ter omogočiti občasno medsebojno druženje, s ciljem medsebojnega spoznavanja ter izmenjavo izkušenj
 • ker v tistem času še ni bila razvita mobilna telefonija, smo z organizirano CB mrežo želeli doseči učinkovitejšo medsebojno povezovanje, zlasti ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah na celotnem teritoriju občine Hrastnik. Zaradi slednjega je bil CB RK Hrast že kmalu po svoji ustanovitvi vključen v sistem reševanja ob elementarnih in drugih nesrečah občine Hrastnik


Ob ustanovitvi CB RK Hrast nas je bil natanko 20 ustanovnih članov. Število članov pa je hitro naraščalo in že v drugem letu obstoja kluba je imel CB RK Hrast registriranih 84 članov. V letu 1998 nam je Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH) na bivpi deponiji industrijskih odpadkov na Blatih odstopil parcelo v izmeri cca 1300 m², za kar mu letno plačujemo minimalno najemnino. V ureditev parcele smo vložili 4800 prostovoljnih delovnih ur, posamezni člani pa so poleg prostovoljnega dela prispevali tudi svoja finančna in materialna sredstva.
Z ogromno požrtvovalnega prostovoljnega dela smo dosegli, da imamo danes čudovito, redno vzdrževano parcelo, ki je marsikateremu društvu lahko za vzor, kaj je mogoče doseči z veliko mero požrtvovalnosti in še večjo mero pridnosti in dela.

Na parceli CB RK Hrast imamo tri lesene objekte, ki nam nudijo odlične pogoje za delo. Ločeni so društveni prostori, operaterski prostor, pisarna. Razpolagamo pa tudi z manjšim zidanim objektom, v katerem imamo prostor za skladiščenje orodja in materiala, ter ločeno sodobni WC. Za sprostitev naših članov in zabavnejše razpoloženje so na parceli CB RK Hrast zgradili tudi balinišče, na katerem smo tudi že organizirali medklubska balinarska tekmovanja.

S pojavom in močno razširitvijo mobilnih telefonov se je interes za uporabo CB postaj v medsebojnem komuniciranju žal močno zmanjšal. Posledično s tem pojavom je začelo upadati tudi članstvo, kar pa se na žalost dogaja verjetno v vseh CB klubih v Sloveniji. Če k temu dodamo še pičla finančna sredstva, ki ne zadoščajo niti za pokrivanje obveznosti kot so najemnina parcele, zavarovanje imetja pri Zavarovalnici Triglav, plačilo porabljene električne energije, da vzdrževanja objektov niti ne omenjamo, je bil osip članstva po svoje razumljiv in pričakovan.

V tem trenutku je v CB RK Hrast še 27 najvztrajnejših članov, se pa vodstvo kluba po svojih močeh trudi, da bi se v prihodnosti število članov povečalo ali ostalo vsaj na tej višini.

Čebelarsko društvo Hrastnik

Čebelarsko društvo Hrastnik
Log 28 A
1430 Hrastnik

Kontakt: g. Franc Žerko
E  franc.zerko1@siol.net

    
S čebelarstvom se na našem področju, kot tudi drugod, del prebivalstva ukvarja že od davnine. Organizirano čebelarstvo pa se je na območju občine Hrastnik pričelo v zgodnjih petdesetih letih, ko so naši takratni čebelarji, delovali v okviru Čebelarskega društva Trbovlje - Hrastnik. Nato so se s sosedi razšli. Naslednje desetletje so delovali, kot Čebelarska sekcija Kmetijske zadruge Dol. Ker so si želeli lastnega društva in boljšega delovanja, so 21. 4. 1963 sklicali Ustanovno skupščino, na kateri

so soglasno ustanovili Čebelarsko društvo Hrastnik - Dol in izvolili predsednika društva Vabič Franca, kot tudi ostale organe društva. V tistem času je društvo imelo 23 rednih in 22 podpornih članov, ki so imeli skupaj 450 čebeljih družin. Imeli so tudi svoj čebelnjak, katerega jim je odstopil Rudnik Hrastnik, katerega vodilni možje so že takrat, kot tudi kasneje, čutili potrebo po sonaravnem bivanju v tem prostoru.
    
Čebelarsko društvo Hrastnik, ki je naslednik pravkar opisanega, ima Čebelarski dom na Rudniških nasipih. Ta dom je bil zgrajen v začetku osemdesetih let, s prostovoljnim delom čebelarjev, materjalnimi in drugačnimi prispevki posameznikov in ne nazadnje s pomočjo podjetij iz naše okolice.Dom je bil zgrajen tako, da je bil v njem tudi prostor za panje in čebele. Žal pa v zadnjem času, ko so čebele izpostavljene vedno večim boleznim, ugotavljamo, da iz higiensko - zdravstvenih razlogov to ni več primerno.

Čebelarski dom ostaja prostor, kjer se sestajamo na delovnih sestankih, predavanjih, dogovorih, posvetovanjih in se v njem po potrebi tudi poveselimo. Seveda pa imamo v domu razstavljene posamezne eksponate, ki prikazujejo način čebelarjenja in si jih lahko ogledajo zainteresirani posamezniki kot tudi skupine. Naše društvo je vključeno v Čebelarsko zvezo Slovenije v Ljubljani, od katere, med drugim, prejemamo člani revijo Slovenski Čebelar, ki izhaja enkrat mesečno in je v letu 1998 slavila 100. obletnico izhajanja.

Čebelarstvo- poezija kmetijstva (kot ga nekateri imenujejo) je dejavnost, katero izvajamo čebelarji v svojih čebelnjakih, kjer lahko največ naredimo za čebele, nas same, kot tudi za vse tiste, ki imajo koristi od bivanja čebel v nekem področju, pa se tega zavedajo ali pa ne. Po raziskavah sodeč ima čebelar le 10% koristi, ki jo čebele ustvarijo v naravi, ostalo poberejo drugi.Člani našega društva se s čebelarstvom ukvarjamo ljubiteljsko, kar nam pokaže tudi letni obračun v katerem so stroški vedno večji od prihodkov. Čebelarimo s 340 panji, tipa :AŽ, ki so najprimernejši za čebelarjenje na mestu in v čebelnjakih. Naše čebele nabirajo nektar na medovitih rastlinah ki jih je še vedno precej na tem našem, do nedavnega precej onesnaženem, prostoru. Tako na tem področju pridelujemo predvsem cvetlični in kostanjev med, seveda pa pridelamo tudi manjše količine cvetnega prahu in propolisa. Kljub veliki obremenjenosti našega okolja je raziskava našega medu na biotehnični fakulteti pokazala da naš med ne vsebuje nikakršnih nezaželjenih (škodljivih ) snovi. Čebelji proizvodi so izredno zdravi, tega se vedno bolj zavedajo tudi kupci. Žal teh proizvodov ne pridelamo dovolj, da bi pokrili potrebe našega kraja, tako so potrošniki prisiljeni uporabljati tudi druge ne dovolj kvalitetne nadomestke.

Cilji našega društva so jasni : izobraževanje in druga vsestranska pomoč našim članom, ki se trudijo ohraniti čebele tudi na našem področju.Predvsem ohranitev naše svetovno znane in prljubljene KRANJSKE SIVKE, ki je avtohtona čebela v Sloveniji.

Društvo za preprečevanje osteoporoze

Društvo za preprečevanje osteoporoze
Trg Franca Kozarja 2
1430 HRASTNIK

Kontakt:Silva Centih
M
 030-240-595
E  vojko.centrih@siol.net

Društvo Rast

Društvo Rast je mlado društvo, ki združuje predvsem mlade, vendar že izkušene posameznike, ki si želijo aktivno sooblikovati okolje v katerem živijo. Poleg Funšterca, festivala zasavske kulinarike, društvo razvija tudi druge projekte. Nekaj prepoznavnosti že ima projekt V Hrastniku.si, kjer želimo predvsem združiti različna društva, da na enem mestu promoviramo naše aktivnosti in s tem obvestimo tudi občane, da se marsikaj dogaja v naši občini.

 

V preteklem letu smo pričeli tudi z dobrodelno dražbo, katero bomo vsako leto ponovili in na ta način poskušali s socialnim projektom opozarjati tudi na socialno ogrožene ljudi, ki jih je v naših krajih vse več. V prihodnje načrtujemo tudi iniciativo za oživitev Vile de Seppi v Hrastniku, sodelovanje na različnih prireditvah drugih društev ter predvsem veliko sodelovanja v okolju v katerem delujemo. Z željo vzpodbuditi aktivno državljanstvo, želimo v prihodnje organizirati več okroglih miz, javnih tribun in podobno. 

 

 

Društvo Rast
Boben 34
1430 Hrastnik

I  www.drustvo-rast.si
E  info@drustvo-rast.si
FB  www.facebook.com/funsterc 

 

 

DŠ: 89640187 (nismo zavezanec za DDV)
TRR: SI56 6100 0000 3757 642 (Delavska hranilnica)

Mateja Jecl, predsednica društva
M  031 872 473

Klub brigadirjev Zasavja

Klub brigadirjev Zasavja
Boben 17
1430 HRASTNIK

M  041-716-707
F  03-56-46-603
E  kb.zasavja@gmail.com

Kontakt: Borut SlanšekSmo brigadirji in brigadirke udeleženci mladinskih delovnih akcij v letih 1945 do 1989.

Klub brigadirjev Zasavja je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezane z namenom druženja popularizacije in ohranjevanja tradicij prostovoljnega dela.

Smo humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu in s svojim delom pomagamo pri različnih oblikah prostovoljnega dela, druženja, popularizacije in ohranjevanja tradicij prostovoljnega dela.

Klub deluje od 20. 1. 2011 dalje.

Klub trenutno predstavlja nekaj več kot 80 Zasavcev in Zasavk, ki so v različnih obdobjih sodelovali na mladinskih delovnih akcijah v Zasavju, Sloveniji, bivši državi Jugoslaviji, ter na mednarodnih delovnih akcijah in taborih po Evropi.

V Klubu brigadirjev Zasavja nadaljujemo tradicijo Kluba brigadirjev Hrastnik, ki je v obdobju od 1976 do1980 deloval v okviru takratne občinske konference ZSMS v Hrastniku.

Vabimo vse Zasavce in Zasavke, ki so s svojim prostovoljnim delom v različnih obdobjih novejše zgodovine prispevali pri gradnji in izboljševanju infrastrukture in življenjskih pogojev v Zasavju in širše, da se nam pridružijo pri ohranjanju dolgoletne tradicije prostovoljnega dela v Zasavju.

Društvo diabetikov Hrastnik

Društvo diabetikov Hrastnik
Cesta 3. Julija 7
1430 Hrastnik

Predsednik:  Leopold Majes, 041 317 545
Tajnica : Vojka Železnik, 040 841 828    

E  diabetiki.hr@kabelnet.net
T  081 611 340     
 
URADNE URE IN DEJAVNOSTI V  DRUŠTVENIH PROSTORIH:
Vsak PONEDELJEK od  9.00-11.00  ure

Vsak PRVI TOREK V MESECU od  8.00 do 10.00 ure meritve: krvnega sladkorja, holesterola, krvnega tlaka

Vsako PRVO SREDO V MESECU ob 9.00 ZBOR PRED DRUŠTVENIMI PROSTORI: pohod po okolici Hrastnika v dolžini 1-2 ur (Kontaktna oseba:   Bastič Marjan GSM 041 732 723)

Vsak  TRETJI ČETRTEK V MESECU izlet po Sloveniji,  v sodelovanju z Društvom invalidov in upokojencev Hrastnik (kontaktna oseba Zvonka Zupančič  GSM  040 828 890)

PREDSTAVITEV DRUŠTVA IN DEJAVNOST
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1979, na pobudo Sihur Franca, ki je bil tudi prvi predsednik. Ustanovljeno je bilo z namenom  seznanjanja in združevanja bolnikov s sladkorno boleznijo, njihovih svojcev, prijateljev in znancev o vzrokih in posledicah sladkorne bolezni. 

Dejavnost društva je izvajanje in organiziranje predavanj o sladkorni bolezni, organiziranje učnih delavnic o zdravi prehrani, o dejavnikih tveganja in njihovem vplivu na urejenost sladkorne bolezni. Za člane in svojce organizira vsako leto okrevanje v spomladansko okrevanje v enem izmed slovenskih  zdravilišč, poletnem času pa letovanje na morju. Pri tem društvo nudi finančno pomoč v okviru razpoložljivih sredstev, socialno šibkejšim članom.

Smo člani Zveze društev diabetikov Slovenije in sodelujemo tudi z drugimi društvi in organizacijami, ter osnovno šolo NHR Hrastnik,  z namenom osveščanja mladih o naravi sladkorne bolezni.

Naš skupni cilj je, da z našim znanjem in dejavnostjo uspešno obvladujemo sladkor v krvi in s tem sebi in drugim sladkornim bolnikom omogočimo normalno vključevanje v življenje in preprečujemo hujše posledice, ki jih povzroča nekontroliranje in zdravljenje sladkorne bolezni.

Društvo Hrast Pina

Društvo Hrast Pina
Novi Log 13
1430 HRASTNIK

Kontakt: g. KOVAČ FRANC
M  041 543 742

    
Namen društva je predvsem skupno druženje v prostem času, ter času, ki je namenjen, rekreativnem preživljanju prostega časa in nadaljevanje aktivnostih bivšega društva počitniške skupnosti Hrastnik.

Prav tako, je namen društva spodbujati turistično dejavnost dopustovanje in tako prispevati k razvoju področja turizma v Hrastniku in v Sloveniji. Dosega pa ga s tem, da sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s turizmom in letovanjem, izletništvom, organizacijo rekreativnih pohodov v naravo, nasplošno z rekreacijo. Si prizadeva za visoko raven strokovnega dela društva, se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva. Seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva. Spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva in izmenjavo strokovnjakov s tega področja.

Društvo hrbteničarjev Zasavje

Društvo hrbteničarjev Zasavje
Savinjska cesta 9a
1420 Trbovlje


Kontakt: Marjan Pergar, predsednik
M  031 53 99 45
E  drustvohrbtenicajrev@gmail.com 

    
Začetek našega društva sega že v leto 1986. Društvo združuje polnoletne zainteresirane posameznike iz občin Trbovlje, Hrastnik, Zagorje.

Dejavnosti društva:

 • Razgibavanje in telovadba v pokritem bazenu na Logu v Hrastniku ob torkih od 16. do 18. ure. Temperatura vode v bazenu je ogrevana od 30-31° C. V tem času imamo polurno vadbo pod vodstvom fizioterapevtke. Vaje so prilagojene obolelim na hrbtenici, sklepih, rehabilitaciji po poškodbah ipd. Vstop v bazen je urejen tudi za invalidne osebe, razen invalidov na vozičku.
 • Organiziramo predavanja strokovnjakov s področja fiziatrije, nevrologije, samozdravljenja, zdrave prehrane ipd.
 • Enkrat letno organiziramo strokovno ekskurzijo v termalna zdravilišča, kjer se seznanjamo tudi z delom zdravilišč na tem področju.
 • Imamo zbirko literature o skrbi za lastno zdravje
 • Sodelujemo z Društvom invalidov Hrastnik


Vse zainteresirane vabimo, da se včlanite v naše društvo.

Društvo invalidov Hrastnik

Društvo invalidov Hrastnik
Cesta 1. maja 52
1430 Hrastnik

Kontakt: Rajko ŽAGAR
T  03 56 43 306
F  03 56 43 307
E  info@invalidi-hrastnik.si
W  http://www.invalidi-hrastnik.siPREDSTAVITEV DRUŠTVA:

Društvo invalidov Hrastnik je invalidska organizacija. Je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje, v katero se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja svojih posebnih potreb, medsebojne pomoči ter uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov.
Društvo pri svojem delu upošteva načela državne strategije razvoja invalidskega varstva in mednarodne standarde na področju invalidskega varstva.

Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik

Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik
Laz 1
1431 Dol pri Hrastniku

Kontakt: ga. Erna Deželak
E  erna.dezelak55@gmail.com
M  070 296 163

    
Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje žena iz območja občine Hrastnik, ki skrbi za izobraževanje in popestritev življenja žena v okolju, kjer živimo.

V našem delu skušamo slediti ciljem, ki so:

 • izobraževanje kmečkih in podeželjskih žensk (predavanja, tečaji in prikazi s področja kmetijstva, kulinarike domačega okolja, kmečke družine, gospodinjstva)ž
 • organiziranje prireditev, povezanih s kmetijstvom in ohranjanje starih običajev, predstavitev podeželja meščanom v Hrastniku in sosednjim občinam
 • povezovanje s sorodnimi društvi v Sloveniji
 • druženje naših članic


Vas opisano zanima? Pridružite se nam!

Društvo sožitje Hrastnik

Društvo sožitje Hrastnik
Log 19
1430 Hrastnik

Kontakt: g. Sandi Simončič
M  041 612 924
F  03 56 43 434
E  info@sozitje-hrastnik.si
W  http//www.sozitje-hrastnik.si
    
Društvo SOŽITJE HRASTNIK deluje pod okriljem ZVEZE SLOVENSKIH DRUŠTEV SOŽITJE. Namen društva je pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju. Je nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna organizacija za pomoč članom, njihovim staršem in članom družine.

Mogoče se to sliši nekoliko preveč strokovno, naj vam povem, da smo čisto običajni ljudje, ki jim drugačnost in pomoč sočloveku ni tuja. Naši člani so ljudje, ki lahko na različnih področjih dosegajo čudovite rezultate in se ji veselijo prav toliko kot njihovi »normalni« sovrstniki. Beseda »normalno« je namenoma v narekovajih, saj lahko vsakemu človeku pomeni nekaj drugega.

Za družine organiziramo seminarje za izobraževanje družin, vikend seminarji za brate in sestre, program ohranjevanja psihofizičnega zdravja družin(letovanje).
    
S temi oblikami se želi družinam pomagati pri razumevanju prizadetosti, lajšati bolečino, se sprijazniti z dejstvom in uvideti, da je življenje kljub prizadetosti lahko lepo.

Za člane organiziramo računalništvo, trening socialnih spretnosti, program skrbi za samega sebe, dramske delavnice, glasbene delavnice, doživljajski tabori …
Namen teh delavnic in vikend seminarjev je naše člane usposobiti za čimbolj samostojno življenje, seveda v okviru njihovih sposobnosti in možnosti. Pri teh dejavnostih se naši člani spoznavajo in družijo, ter pridobivajo na samozavesti.

Samo Društvo SOŽITJE HRASTNIK pa na lokalni ravni nudi plavanje in učenje plavanja pod strokovnim vodstvom, pohodništvo na bližnje hribe, aerobika-plesne vaje, udeležbo na športnih tekmovanjih(regijske igre in specialna olimpijada), računalniško opismenjevanje, kuharska delavnica, rojstno dnevna praznovanja, pikniki, izleti, novoletno srečanje z Dedkom Mrazom. Za prihodnost smo si zadali nekaj upamo uresničljivih ciljev, pridobitev bivalne ali stanovanjske skupnosti, pridobitev društvenih prostorov, pridobitev prevoznega sredstva za člane,….

Biti drugačen nikakor ne pomeni biti slab, odbijajoč. Najlepše kar drugačnim lahko poklonimo, je, da jih sprejemamo, da se med nami ne počutijo kot odvečno breme. (Janja Stošicky,dr.med.)

Društvo tabornikov Rod temnega hrasta

Društvo tabornikov rod temnega hrasta Hrastnik
Taborniška pot 15
1430 Hrastnik

Kontakt: Ivo Vučetič

Društvo vojaških vojnih invalidov Hrastnik

Društvo vojaških vojnih invalidov Hrastnik
Log 3
1430 Hrastnik

Kontakt: FUNKL ALOJZ

Društvo vojnih invalidov Zasavje

Društvo vojnih invalidov Zasavje
Ulica 1. junija 4
1420 Trbovlje

Kontakt: Zvone Tahirovič
M  041 849 201
F  03 56 30 550
E  drustvo.vojnih.invalidov@kabelnet.net  

Opis društva
Društvo vojnih invalidov v Zasavju deluje v različnih povezavah že 60 let. Namen samostojne organizacije je bil povezovanje vseh vojaških vojnih in mirnodobnih invalidov ter družinskih upravičencev v društvo, ki bo zagotavljalo izvajanje posebnih socialnih programov in zadovoljevalo posebne potrebe vojnih invalidov in ovih njihovih interesov. Cilji društva pa so uveljavljanje človekovih pravic invalidov, vključenost vojnih invalidov v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, socialna pravičnost in enake možnosti, nediskriminacija vojnih invalidov, ekonomsko socialno, zdravstveno in pravno varstvo vojnih invalidov. Društvo vojnih invalidov Zasavje povezuje občine: Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Do leta 2004 smo imeli se sedež v občini Hrastnik in sicer smo bili podnajemniki pri Delovnih invalidih Hrastnik. V letu 2004 pa smo si uredili prostore v Trbovljah in sicer na Ulici 1. junija 4. društvo se financira iz sredstev FIHO – ta, državnega proračuna in iz proračuna vseh treh zasavskih občin. V društvenih prostorih se člani lahko na masažnem aparatu masirajo, igrajo pikado ali šahirajo. V letošnjem letu so članice društva ustanovile tudi skupino Nagelj, ki se ukvarja predvsem z ročnimi deli. Radi se udeležujemo raznih športnih in kulturnih prireditev.

Društvo Želodki

Društvo Želodki
Na Selah 12
1431 Dol pri Hrastniku

M  041 385 358 (Jani Medvešek),
M  040 629 406 (Tadej Pušnik)

E  jani.medvesek@gmail.com
W  www.zelodki.si

matična številka: 4039050
davčna številka: 53015223
TRR: SI56 6100 0000 3318 426

 

Želodki smo prostovoljna neprofitna organizacija, ki organizira prostočasne dejavnosti za otroke in njihove družine na območju občine Hrastnik in širše. Na naših druženjih se gibamo, pojemo, plešemo, ustvarjamo, se hkrati zabavamo in učimo. Sodelujemo s šolami, vrtci ter drugimi organizacijami in društvi, s katerimi bogatimo program vseh dejavnosti. V društvo s sedežem na Dolu pri Hrastniku smo se s spontano pobudo organizirali starši, ki nam ni vseeno za razvoj naših otrok. Želimo dati svoj prispevek k ustvarjanju spodbudnega in kreativnega okolja, v katerem se bomo vsi dobro počutili, in bomo na tej podlagi lahko naredili prehod v naprednejše razvojno obdobje, ki ga v naši državi, predvsem pa v Zasavju, še kako potrebujemo. Zavedamo se, da pomagati drugim pomeni tudi utrjevati svojo samozavest in utemeljiti svojo koristnost. Zato vas iskreno - dragi starši, stari starši in vsi ostali, ki vam ni vseeno za prihodnost naših otrok - vabimo, da se nam pridružite in na kakršenkoli način prispevate h krepitvi naših prizadevanj in k ustvarjanju novih kreativnih dejavnosti za otroke in družine.

Želodkov festival
Prvo soboto v septembru na Dolu pri Hrastniku Želodki organiziramo zabaven, pisan in vsebinsko bogat Želodkov festival. Gre za popolnoma brezplačno prireditev, ki je namenjena vsem otrokom in družinam v občini Hrastnik, sosednjih občinah in širše. Trudimo se ustvariti raznolik program na odru (glasbene, lutkovne, plesne predstave). Pripravljamo številne druge aktivnosti z zabavno in izobraževalno vsebino. Prizadevamo si predstaviti tudi čim več novosti na delavnicah in otrokom ponuditi možnost različni doživetij in ustvarjalnih momentov. Skrbimo za predstavitev delovanja različnih društev in organizacij, ki izvajajo dejavnosti za otroke. 

Klub za razvoj mladih in odraslih M.G

Klub za razvoj mladih in odraslih M.G
Brnica 4
1430 Hrastnik


Kontakt: MARKULJEVIČ GAVRO

Konjerejsko društvo Hrastnik

Konjerejsko društvo Hrastnik
Kovk 9/a
1431 Dol pri Hrastniku

Kontakt: Janez Homšek
T  03 56 41 431
M  041 583 412
E  janez.ho@siol.net

PREDSTAVITEV DRUŠTVA
Konjerejsko društvo Hrastnik je prostovoljno združenje rejcev hladnokrvnih in toplokrvnih konj za vzgojo in vzrejo rodovniških in ostalih plemenskih ter športnih konj.

Društvo ima svoj znak (logotip) in pečat.
Znak društva predstavlja ime društva s silhueto kobile z žrebetom.
Pečat je okrogle oblike, premera 3 cm. V sredini je silhueta konjske glave z grivo, ob robu pečata pa je izpisano ime društv.

Namen in naloge društva so:

 • skrbi za razvoj konjereje in izobraževanje konjerejcev;
 • sodeluje z drugimi konjerejskimi društvi;
 • sodeluje s Kmetijsko zadrugo in s Konjerejsko zvezo Slovenije, s tem, da organizira športne in druge prireditve, skupno organizira strokovno izpopolnjevanje konjerejcev, pridobiva strokovno zdravstveno in praktično pomoč pri vzreji plemenskih konj, skupaj organizira športne in druge prireditve;
 • v svoje vrste vključuje vse konjerejce in rejce hladnokrvnih in toplokrvnih konj ter ljubitelje konjereje;
 • organizira razstave in izobraževanje z organiziranjem seminarjev in predavanj ter sejme;
 • pravilno in vsestransko vzgaja svoje člane v konjerejskem duhu;
 • izboljšuje populacijo reje za dosego rejskega cilja;
 • s povezovanjem in sodelovanjem z domačimi in tujimi organizacijami;


V začetku leta 2002 se je porodila v nekaterih naših glavah občanov občine Hrastnik želja po ustanovitvi Konjerejskega društva Hrastnik, predvsem zaradi vse večje prisotnosti konjev v našem dandanašnjem življenju ter istih skupnih interesih: ponovnem obujanju starih običajev – blagoslov konj in konjerejcev, predstavitvi konjev in njihove reje ostalim občanom naše občine, kar krepi tudi narodno zavest in bogati družabno življenje na vasi ter izboljšati turistično ponudbo s postavitvijo registriranih jahalnih poti in postojank rekreativnega jahanja, dvigniti strokovno znanje s predavanji in ekskurzijami samih lastnikov konj ter žrebčarjev, in nenazadnje dvigniti tudi zdravstveno varstvo kopitarjev s strokovnimi predavanji iz področja veterine v sami občini Hrastnik.

Zavedamo se, da je Slovenija domovina ne samo lipicanca, ampak tudi slovenske hladnokrvne pasme in slovenske toplokrvne pasme konj. V občini Hrastnik imamo 2 licencirana plemenska žrebca, in sicer enega pasme haflinger in enega slovenske hladnokrvne pasme. Takratni pobudniki društva smo povabili vse lastnike konj v naši občini, da se naši ideji pridružijo in nas podprejo. Večina teh je to tudi storila ter smo tako začeli aktivno iskati poslovni prostor za ustanovitev in delovanje društva.

V našem društvu se med drugim zelo zavedamo, da ima konj v človekovi zgodovini posebno spoštljivo mesto in to hočemo tudi obdržati. Ne gre samo za koristno stoletno uporabo te plemenite živali za bojne, športne in delovne namene, ampak tudi za simbolično ponazoritev vsega, kar je povezano s človekovo naravo in prizadevanjem: v njem se vidi tekmovalnost, elan, predanost, lovska strast, sla po čimprejšnjem doseganju ciljev.

Tu gre za harmoničnost in uigranost med konjem in lastnikom oz. jahačem.
Ali je kaj bolj vznemirljivega kot v sedlu ubirati prve korake v naravi?
Je še kaj lepšega kot v hlevu izbrati svojega konja, ga med zaupljivim pogovorom osedlati, se povzpeti na konja in ga zajahati ter se odpraviti na sproščujočo ježo v neokrnjeno naravo? Je lahko kaj lepšega kot zdaj v hitrem skoku, zdaj počasi v lahnem diru preskakovati jarke, se sklanjati med drevjem, se mu včasih prepustiti voditi in ga voditi ter premagovati razdalje in ovire?
In – ali je lahko kaj lepšega kot vrniti se na izhodišče, čeprav globoko zadihan, preznojen in pregret, vendar napolnjen z nepopisanimi občutki, polni življenjske energije, in ponuditi konju zahvalo – sladkorček?

Seveda. Tu gre za pristne pozitivne, obojestranske sproščujoče se užitke, polne adrenalina, katere so gojili in spoštovali že naši predniki.
Mi jih želimo občutiti ter ta odnos ohraniti in gojiti naprej.

In to pomeni, biti na konju!

Korak naprej - društvo za poz. spremembe

Korak naprej - društvo za poz. sprememebe
Pot Vitka Pavliča 18
1430 Hrastnik


Kontakt: PAVLIČ ZORAN

Krajevna organizacija društva izgnancev Hrastnik

Krajevna organizacija društva izgnancev Hrastnik
Šavna Peč 4
1430 Hrastnik

Kontakt: ga Marija Mejač
T  03 56 41 410

    
V skladu s pravili Društva izgnancev Slovenije, katero je bilo ustanovljeno na shodu izgnancev 7. junija 1991 v Brestanici, je bila leta 1992 ustanovljena tudi Krajevna organizacija Društva izgnancev Hrastnik, kot osnovna organizacijska enota Društva izgnancev Slovenije.

KO DIS Hrastnik šteje trenutno 199 članov. KO DIS Hrastnik vodi g. Marija Mejač, ki vodi KO DIS že od ustanovitve, leta 1992. Članstvo se zaradi umrljivosti članov iz leta v leto spreminja. V KO DIS se trudimo pridobiti nove, mlajše člane, sorodnike, partnerje, otroke naših izgnancev, ker, če bomo dovolj številčni, bomo lažje branili svoje pridobljene pravice in lažje bomo dosegli odškodnine za uničena premoženja. Vse od ustanovitve smo se zavzemali za uveljavljanje pravic izgnancev do izplačila pravičnih odškodnin za trpljenje, ki so ga doživljali v izgnanstvu. Tako izgnanci prejemajo doživljensko rento, oproščeni pa so tudi plačevanja prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
KO DIS Hrastnik se financira iz članarine izgnancev, katero določi Društvo izgnancev Slovenije, ter sredstev, katera nakaže občina Hrastnik na osnovi javnega razpisa programov in društev za sofinanciranje le-teh. Sodelujemo tudi s sosednjimi KO DIS-i.

Letalsko modelarsko društvo Kanja

Letalsko modelarsko društvo Kanja
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

Kontakt: Kovač Ivan
E  kanja-hrastnik@email.si

Lovska družina Dol pri Hrastniku

Lovska družina Dol pri Hrastniku
Gore 14c
1431 Dol pri Hrastniku

Kontakt: Andrej Kovač, starešina
M  041 657 218
E  ld.dol.hrastnik@gmail.com

Lovska družina Hrastnik

Lovska družina Hrastnik
Kal 13
p.p. 6
1430 Hrastnik

Kontakt:  g. Slavko Zakšek (zastopnik)
M  041 636 799
 ld.hrastnik@gmail.comlipa.les@kabel.net

   
Lovska družina Hrastnik predstavlja vzhodni del zasavskega lovsko upravljalskega območja. Geografsko se območje razteza od kanjona reke Save in se planotasto povzpne do najvišjih vrhov Ostrega vrha, Kala in Mrzlice na nadmorski višini 1119 m. Za območje je značilno mozaično prepletanje travnikov in gozda, kar daje pokrajini zanimiv in pester videz. Temeljne vrste velike divjadi v lovski družini Hrastnik so: srnjad, divji prašič, gams in muflon. Od male poljske divjadi v LD Hrastnik najdemo poljskega zajca. Od ostalih vrst divjadi so tu še: lisica, jazbec, kuna belica in zlatica, raca mlakarica, navadni polh, sraka, šoja in siva vrana.

LD Hrastnik gospodari z divjadjo na skupni površini 3013 ha, od katere je 2887 ha lovne površine. Letni odvzem srnjadi iz lovišča se giblje med 80 in 100 osebki, odvzem muflonov pa se giblje med 15 in 20. Poleg odstrela so naše prednostne naloge tudi ohranjanje naravnih habitatov za zgoraj navedeno divjad z naslednjimi ukrepi: vzdrževanje grmišč, travnikov in pašnikov sredi gozda, vzdrževanje vodnih virov, ohranjanje in sadnja plodonosnega drevja za izboljšanje prehranskih kapacitet življenjskega okolja.
Sodelujemo pri vzdrževanju krajinske in rastlinske pestrosti. Izredno radi se odzovemo tudi širši javnosti, kateri ob lovskih specialitetah predstavimo naše lovišče in divjad v njem. Temu namenu služi na Kalu postavljen lovski dom. Stoji v čudovitem planinskem okolju na nadmorski višini 935 m. S svojo lovsko sobo, ki sprejme 50 ljudi, je primeren tako za različna druženja kot za izobraževanje. Lovski dom z moderno opremljeno kuhinjo, centralnim ogrevanjem in sobami s kopalnico omogoča prijetno bivanje tudi družinam, ki v poletnem času rade planinarijo, v zimskem pa smučajo na 500 m oddaljenem smučišču v Rajski dolini.

Za lovski turizem namenimo vsako leto odstrel vsaj dveh muflonov in štirih srnjakov. Po želji pa organiziramo tudi skupne love z odstrelom divjega prašiča, poljskega zajca in lisice.

Združenje borcev za vrednote NOB

Združenje borcev za vrednote NOB
Cesta 1. maja 52
1430 Hrastnik
 
Kontakt: DANIJELA KOVAČ
M  070 221 479

Delovni čas: PONEDELJEK, ČETRTEK OD 8.00 DO 10.00 URE

Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik

Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik
Cesta 1. maja 52
1430 Hrastnik

Naslov za dostavo:
p.p. 12
1430 Hrastnik

Kontakt: 
Gorazd Hafner - predsednik
M  041 703 292

Igor Pogačnik - podpredsednik
M  041 294 715

Matjaž Tauses - sekretar
M  040 545 953

E  ozsc.hrastnik@gmail.com

F  Ozsč Hrastnik

Spletna stran: http://www.zsc.si/location/ozsc-hrastnik/


Opis društva
Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik (skrajšano OZSČ Hrastnik) je domoljubna, prostovoljna, samostojna, neprofitna, nestrankarska, stanovska in interesna organizacija, ki v svojih vrstah združuje častnike, podčastnike, vojake, vojaške uslužbence in druge osebe, katerih strokovna ali interesna dejavnost sovpada z dejavnostjo Združenja in, ki iz osebnih razlogov želijo delovati v okviru Združenja.

Namen Združenja je delovanje na področju ohranjanja, pridobivanja in krepitve obrambnih znanj in izkušenj s prenašanjem le-teh v širše družbeno okolje v lokalnem okolju ob sodelovanju s Slovensko vojsko in Ministrstvom za obrambo. Združenje je pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

Prioritetna programska dejavnost združenja je vojaško strokovna dejavnost, ki vsebuje naslednje programske vsebine: vojaško strokovna predavanja, vojaško strokovne ekskurzije, strelske aktivnosti, orientacijsko taktični pohodi, obiski vojaških enot – poveljstev ter drugih subjektov obrambno varnostnega sistema in sistema zaščite in reševanja, ogledi vojaških vaj in vaj drugih subjektov obrambno varnostnega sistema in sistema zaščite in reševanja.

Poleg teh dejavnosti je združenje dejavno tudi na področju sodelovanja z mladimi, s sorodnimi združenji in ostalimi domoljubnimi in veteranskimi organizacijami v občini, regiji in širše.

Združenje se aktivno vključuje v vse oblike dejavnosti Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske za popularizacijo vojaškega poklica in pridobivanje kadra za potrebe Slovenske vojske.

Član Združenja lahko postane fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je polnoletna in se želi prostovoljno vključiti v Združenje,
- ima državljanstvo Republike Slovenije,
- ima bivališče na območju delovanja Združenja, izjemoma tudi iz drugih območij RS,
- ki ni nikoli deloval proti interesom slovenskega naroda oz. RS, zlasti v obdobju osamosvajanja v letih 1990–1991,
- podpiše pristopno izjavo in sprejme s tem Statutom določene pravice in dolžnosti in
- v kolikor nima vojaškega čina, mora uspešno izpolniti vse zahteve enoletnega poskusnega obdobja.

Ptica - društvo za mlade - Hrastnik

Ptica - društvo za mlade - Hrastnik
Novi dom 4
1430 Hrastnik

Kontakt: GOJKOVIČ IZTOK

Radioklub Hrastnik

Radioklub Hrastnik
Novi dom 4
1430 Hrastnik

Kontakt: ROGLIČ BOŽIDAR

Sadjarsko društvo Hrastnik

Sadjarsko društvo Hrastnik
Turje 49
1431 Dol pri Hrastniku

Kontakt: ga. Ivanka Rožej
T 03 56 48 746

   
Sadjarsko društvo Hrastnik šteje 45 članov, ki so zaradi pridelave sadja, zanimanja za pridelavo in predelavo sadja združeni v tej organizaciji.Namen društva je izobraževati člane na strokovnem področju, organizirati javne prireditve, sodelovati z znanstvenimi in strokovnimi inštitucijami, pospeševati razvoj sadjarstva v občini, skrbeti za pretok informacij , osveščati širšo javnost o vlogi sadjarstva in sadja v prehrani.

V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo vsako leto organiziramo predavanja, delavnice in prikaze na temo pridelave in predelave sadja Vsaj vsako drugo leto pripravimo sadjarsko razstavo, kjer se predstavimo pridelovalci in predelovalci sadja.

K sodelovanju vedno povabimo tudi čebelarsko društvo in društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik. Vsako leto organiziramo tudi strokovno ekskurzijo, na kateri se marsikaj naučimo in novega spoznamo.

Vse zainteresirane vabimo k sodelovanju!

Turistično društvo Hrastnik

Turistično društvo Hrastnik
Trg Franca Kozarja 7
1430 Hrastnik

M  031 355 288
E  turizem@gmail.com

 

Združenje šoferjev in avtomehanikov

Združenje šoferjev in avtomehanikov
Cesta 1. maja 77
1430 Hrastnik


Kontakt: g. Rudi Saviozzi
T  03 56 41 906

   
Skrajšano ime društva je »ZŠAM Hrastnik«. ZŠAM Hrastnik je vključen v »Regijski ZŠAM« Celjsko-Zasavske regije, ter v »Zvezo ZŠAM Slovenije«. Zveza je nato vključena v »Zvezo šoferjev Evrope« in v »Svetovno združenje šoferjev«. Kongres šoferjev Evrope je vsako leto v drugi državi – v Sloveniji je bil že dvakrat.

ZŠAM Hrastnik širi prometno, tehnično in varnostno kulturo med člani. Sodeluje z vsemi forumi, ki so kakorkoli povezani s prometom. Posebno s SPVCP občine Hrastnik, saj sodelujemo v vseh vzgojno-preventivnih akcijah, ki jih organizira svet. Članstvo dobiva mesečno revijo »Prometni vestnik« - na zvezi pa lahko kupijo vso strokovno literaturo.

ZŠAM Hrastnik je registrirana na »Upravni enoti Hrastnik«. Ima svoj grb, zastavo in članske uniforme, ki se nosijo po pravilniku, ter svojo pisarno v domu AMD Hrastnik, katerega smo tudi prigradili.

Organiziramo strokovna predavanja ter strokovne ekskurzije po Evropi. Skupaj z AMD Hrastnik organiziramo vsako leto šoferski piknik na Kalu (že triindvajsetkrat).

Člani ZŠAM Hrastnik že 22 let dobivajo za rojstni dan čestitke.

Vsi člani združenja delajo v društvu voluntersko. Do sedaj še nihče ni dobil nobenega plačila ali honorarja. ZŠAM Hrastnik ima 97 članov. Edini dohodek je članarina. Ne posedujemo računalnika in nobene elektronike. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1952.