Živali

Psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki so namenjene za družbo, varstvo ali pomoč človeku, so hišne živali, katerih zaščito urejata Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013 – UPB3) in Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/2009, 89/2014). Prvenstveno so skrbniki živali tisti, ki odgovarjajo za živali, ne glede na to, ali so njihovi lastniki ali zanje le skrbijo.

Skrbnik hišnih živali mora storiti vse potrebno, da zagotovi dobro počutje živali, ki so v njegovi oskrbi – zagotoviti mora primerno bivališče, hrano, vodo in oskrbo živali, svobodo gibanja, dovolj prostora, če je žival privezana ali zaprta, primerno svetlobo, toploto, vlažnost, zračenje, higieno, intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival, in ločeno nastanitev nezdružljivih živali. 

Prav tako so skrbniki hišne živali tisti, ki morajo z osamitvijo, kontracepcijo, sterilizacijo ali kastracijo živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali oziroma tistih živali, katerim ne morejo ali nočejo zagotoviti oskrbe. Navedeno je pomembno predvsem pri ravnanju z domačimi mačkami, kjer v zadnjih letih opažamo naraščanje števila zapuščenih oziroma zavrženih mačjih mladičev. Podatke in usmeritve v povezavi s tem lahko najdete na tej povezavi (klik).

Skrbniki psov so v skladu z 11. členom Zakona o zaščiti živali dolžni na javnem mestu zagotoviti njihovo fizično varstvo tako, da je pes na povodcu. Nadzorstvo nad izvajanjem tega določila zakona opravljajo policija in občinski redarji, ki lahko skrbnike, ki svoje pse nenadzorovano spuščajo na javne površine, kaznujejo z globo od 200 do 400 €. Tako potepuški kot tudi lastniški psi brez ustreznega nadzora skrbnika pri drugih uporabnikih javnih površin nemalokrat upravičeno povzročajo negotovost in strah pred napadom. Slednje velja predvsem za tiste, ki javne površine uporabljajo v spremstvu svojega psa, za katerega so fizično varstvo ustrezno zagotovili. Ker so javne površine namenjene vsem, prosimo vse skrbnike psov, da dosledno spoštujejo zakonodajo in svoje pse na javnih mestih pripnejo na povodec, s tem pa omogočijo mirno in prijetno uporabo javnih površin tudi ostalim občanom. S psom ali brez.


Zapuščene živali

Zapuščene živali so najdene, oddane ali odvzete hišne živali, razen prostoživečih živali.

Občina Hrastnik je v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013-UPB3) zapuščenim živalim na območju občine dolžna zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. Za izvajanje navedene javne službe ima Občina Hrastnik sklenjeno pogodbo z Veterinarsko postajo Sevnica d.o.o., Cesta na grad 14a, 8290 Sevnica. 

Najdbo hišne živali lahko občani Občine Hrastnik prijavijo neposredno Veterinarski postaji Sevnica d.o.o. na telefonsko številko 07 81 60 210. V kolikor je najditelju znan skrbnik živali, pa je ta dolžan obvestiti skrbnika.

Imetnik zavetišča v skladu s predpisi s področja zaščite živali najprej preveri, ali je žival na seznamu pogrešanih živali in o najdbi obvesti skrbnika, v nasprotnem primeru pa zagotovi ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščene živali v zavetišču. Z namenom iskanja skrbnika zapuščene živali oziroma oddaje živali novemu skrbniku se podatki o najdbi oziroma namestitvi zapuščene živali objavljajo na spletni strani zavetišča (klik), FB strani zavetišča (klik) in spletnih straneh Občine Hrastnik. 

Zaradi zlorab predpisov na področju skrbi za zapuščene živali na tem mestu poudarjamo, da so proračunska sredstva za izvajanje nalog pomoči, oskrbe in namestitve živali v zavetišču namenjena izključno zapuščenim živalim na območju občine Hrastnik, vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo pa plača dosedanji lastnik živali. Prvenstveno so namreč skrbniki živali tisti, ki odgovarjajo za žival, in so dolžni zagotoviti bivališče, hrano, vodo in oskrbo živali ter preprečiti rojstvo neželenih živali oziroma tistih živali, katerim ne morejo ali nočejo zagotoviti oskrbe. Le z doslednim izvajanjem nalog skrbnika ter odgovornim odločanjem za lastništvo živali je namreč mogoče zagotoviti, da bodo pomoč resnično prejele živali, ki jo potrebujejo, oziroma da do primerov zapuščenih živali sploh ne bo prihajalo.Kontakti

Zagotovitev zavetišča:

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

T  03 56 54 360
F  03 56 54369
E  obcina.hrastnik@hrastnik.si 

 

Zavetišče, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo:


Veterinarska postaja Sevnica d.o.o. 
Cesta na grad 14A
8290 Sevnica

T  07 81 60 210
F  07 81 41 630
E  vet.post.sev@siol.net
W  http://www.veterina-sevnica.si/