Sociala in Zdravstvo

Socialno-zdravstveni utrip Hrastnika

Zdravstveni dom Hrastnik

Zdravstvena dejavnost se v občini odvija v okviru mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni. Izvaja se v javnem zavodu Zdravstveni dom Hrastnik ter njegovi dislocirani enoti na Dolu pri Hrastniku. Poleg delavcev Zdravstvenega doma jo izvajajo tudi zasebni zdravstveni delavci na osnovi podeljenih koncesij. Lekarniško dejavnost izvajajo Zasavske lekarne Trbovlje v svojih enotah v  Hrastniku in  na Dolu pri Hrastniku.

Zdravstveni dom Hrastnik
Novi dom 11
1430 Hrastnik

03 565 44 50
M  031 634 413
F  03 564 34 34
I   sl.zd-hrastnik.si

CSD Zasavje, Enota Hrastnik

Center za socialno delo je socialno varstveni zavod, v katerem delavci s svojim strokovnim znanjem, pristopi in timskim delom delujejo v smeri reševanja socialnih težav vseh uporabnikov, ne glede na mesto nastajanja težav. Center opravlja socialno varstveno dejavnost, ki obsega:

  • izvajanje javnih pooblastil in nalog po različnih predpisih in podzakonskih aktih,
  • storitve socialne preventive,
  • storitve prve socialne pomoči,
  • storitve osebne pomoči,
  • storitve pomoči družini za dom,
  • in organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalcev.

Delo z uporabniki in zanje je osnovno vodilo delovanja centra. Načrtovano, pogosto pa tudi spontano, je nastajalo partnerstvo, ki je podlaga za delo. Okvir tega sodelovanja je posameznik v stiski, posameznik, ki z majhnimi koraki zmore doseči zanj pomemben cilj.  
 

Center opravlja tudi pomembne naloge, ki so specifične za našo lokalno skupnost. Ena izmed teh nalog je tudi sodelovanje pri podeljevanju enkratnih socialnih pomoči našim občanom za nakup ozimnice in šolskih potrebščin.

CSD Zasavje, Enota Hrastnik
Log 9
1430 Hrastnik

Kontakt: ga. Barbara Berglez
T  03 56 42 770
E  gpcsd.hrast@gov.si

Dom starejših Hrastnik

"Sreča v življenju je sestavljena iz drobcev – majhnih, hitro pozabljenih pozornosti, kot so poljub, nasmeh, prijazen pogled, iskrena pohvala." - Samuel Taylor Caleridge

Bivanje v domu za stare je ena od možnosti, kako in kje preživeti del življenja, ko potrebujemo več pomoči oziroma ko vsega ne zmoremo več sami. Odločitev je velika in je povezana z veliko spremembami. Zapustiti je potrebno svoj dom. Nikogar ne želimo tolažiti in ustvarjati lažnega upanja, da se je življenju v domu mogoče privaditi čez noč. Na osnovi izkušenj vemo, da je za to potreben čas. Delavci Doma smo vsem stanovalcem pripravljeni iskreno in z vsemi močmi pomagati pri vživljanju v nove razmere. 

Dom starejših je tudi izvajalec pomoči družini na domu. Le ta obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter tako predstavlja obliko podpore, ki lahko nadomesti prezgodnji odhod v dom za starejše. Namenjena je občankam in občanom, ki zaradi starosti ali hude invalidnosti ne zmorejo več sami poskrbeti za osnovno nego in oskrbo, njihovi svojci pa jim pri tem ne morejo pomagati v zadostnem obsegu.

Dom starejših Hrastnik
Novi Log 4/A
1430 Hrastnik

Kontakt: g. Drago Kopušar
T  03 56 54 100
F  03 56 54 110
E  hrastnik@ssz-slo.si
I  http://www.dom-hrastnik.si/

Območno združenje Rdečega križa Hrastnik

Rdeči križ je z Zakonom o rdečem križem ustanovljena nevladna človekoljubna organizacija, ki deluje v skladu z ženevskimi konvencijami. Delovanje Rdečega križa temelji na: humanosti, nepristranskosti, nevtralnosti, neodvisnosti, prostovoljnosti, enotnosti in univerzalnosti, nudenju pomoči pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter varovanju in spoštovanju človekovih pravic.

Območno združenje Rdečega križa Hrastnik
Novi dom 11
1430 Hrastnik

Kontakt: ga. Jasmina Hrstič
T  03 56 67 750
E  hrastnik.ozrk@rks.si

Zasavske lekarne Trbovlje

Enota Hrastnik
Novi dom 11
1430 Hrastnik

T  03 564 67 40
F  03 564 67 41

Enota Dol pri Hrastniku

Trg borcev NOB 18
1431 Dol pri Hrastniku

T  03 564 92 10
F  03 564 92 11