Upokojenci

Upokojenski utrip Hrastnika

Društvo upokojencev Hrastnik

DU Hrastnik je bilo ustanovljeno 17.05.1951. Letos mineva 55 let organiziranega delovanja. Do leta 1997 je društvo povezovalo upokojence na območju celotne občine, od leta 1997 pa povezuje člane iz naslednjih krajevnih skupnosti:

 • KS Boben Čeče
 • KS Rudnik
 • KS Prapretno
 • KS Steklarna
 • KS Krnice-Šavna peč
 • KS Podkraj


DU Hrastnik je član ZDUS-a in član Pokrajinske Zveze DU Zasavje. Skupaj z DU Dol pri Hrastniku, DU Sedraž, DU Rimske Toplice, DU Zidani most in DU Radeče smo povezani v Sklad solidarnostne posmrtninske pomoči.

Društvene dejavnosti so:

 • šport in rekreacija
 • sekcija pletilj
 • izletništvo
 • pohodništvo


DU je pooblaščeno za administrativna-tehnična opravila za popolnitev izpraznjenih stanovanj Nepremičninskega sklada Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ZPIZ

DU Hrastnik ima dva klubska prostora in sicer:

 • Klub Rudnik (KS Rudnik, Naselje A. Kaple 6a)
 • Klub Steklarn

Društvo upokojencev Hrastnik

Naselje Aleša Kaple 6a
1430 Hrastnik

M  031 600 177

Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku

V društvo je vključenih 675 upokojencev, živečih v krajevni skupnosti Dol pri Hrastniku, Turje - Gore,Marno, Kovk in Kal. Društvo je vključeno v Zasavsko pokrajinsko zvezo in ZDUS.

Društvena pisarna je odprta vsak torek in petek od 09:00 do 11:00 ure. V času pobiranja članarine (januar in februar) pa vsak dan.

Glavni namen delovanja: Skozi različne dejavnosti društva prispevati h kvaliteti življenja starejših ljudi. Oblike dela društva: izobraževanje, predavanja na področju zdravja, medgeneracijska sožitja, ohranjanje etnološke in kulturne dediščine, športne aktivnosti, klubska dejavnost in različne družbene dejavnosti.
V društvu so močno razvite sledeče dejavnosti:

 • keglanje
 • balinanje (moška in ženska ekipa)
 • športni ribolov


Ekipe redno sodelujejo na različnih tekmovanjih v občini in regiji. V letu 1005 kot regijski zmagovalci na državnem tekmovanju sodelujeta ekipi balinarjev in ekipa ribičev.
Vsako leto društvo organizira več športnih prireditev, pomembnejše med njimi so:

 • Balinanje "pokal prijateljstva", kjer sodelujejo moške in ženske ekipe iz domače in sosednjih občin. Prireditev je konec septembra na balinišču v KS Steklarna
 • Športni ribolov - meddruštveno tekmovanje ekip Zagorje, Radeče, Hrastnik in Dol pri Hrastniku
 • Odprto prvenstvo v keglanju posamezno (moški in ženske) Zasavske in Posavske regije.


Za ohranjanje in razvijanje ročnih ustvarjalnosti (kvačkanje, klekanje, različne oblike vezenja, pletenja...) skrbijo članice pletilske sekcije. Svoje izdelke pokažejo konev junija ob počastitvi praznika občine Hrastnik in krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku.

Družabna dejavnost društva se odvija ob srečanjih v društvenem klubu. Pomemben del družbene dejavnosti so izleti, katerih vsebina je namenjena ogledom lepot, znamenitosti in zanimivosti naše domovine, ter tudi druženju in razvedrilu udeležencev.


Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku
Cesta VDV brigade 2
1431 Dol pri Hrastniku

M  070 613 577