Vzgoja in izobraževanje

Vzgojno-izobraževalni utrip Hrastnika

Predšolska vzgoja

Varstvo predšolskih otrok (Vrtec Hrastnik) se izvaja v vrtcih Dolinca in Sonček v Hrastniku in vrtcu Lučka na Dolu pri Hrastniku.

Vrtec Hrastnik
Novi Log 11 A
1430 Hrastnik

T  03/564-23-64
F  03/564-23-61
I  www.vrtechrastnik.si

Osnovnošolsko izobraževanje

Osnovnošolsko izobraževanje se odvija v okviru Osnovna šole narodnega heroja Rajka Hrastnik in sicer v okviru matične šole v Hrastniku in podružnične šole na Dolu pri Hrastniku. Osnovnošolsko izobraževanje otrok s prilagojenim programom pa se odvija v okviru njene podružnice Log.

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
Log 19
1430 Hrastnik

 03 56 42 440
I  www.osnhr.si

Šolska zobna ambulanta: 03 56 42 456
Šolska knjižnica: 03 54 42 454

Glasbeno izobraževanje

Glasbeno izobraževanje Glasbena šola Hrastnik, ki bo v naslednjem letu praznovala že 60-letnico delovanja skrbi za glasbeno in plesno izobraževanje mladih ter z nastopi učencev in učiteljev bogati kulturno življenje v občini Hrastnik.

Utrip v Glasbeni šoli vsakdan teče v tisoč in eni melodiji različnih inštrumentov in petja pri nauku o glasbi.

Danes obiskuje šolo 190 učencev v programih glasba, ples, predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna pripravnica. Uspešni učenci se potrjujejo na tekmovanjih doma in v tujini, najbolj nadarjeni se odločajo za nadaljevanje šolanja na srednji in visoki stopnji in poklic glasbenika.

Glasbena šola Hrastnik
Cesta 1. maja 61
1430 Hrastnik


T  03 56 46 026
F  03 56 46 026
E gl-sola.hrastnik@guest.arnes.si
I  http://www.gs-hrastnik.com