Župan in podžupana

Marko Funkl, župan

Župan Marko Funkl

Marko Funkl se je z občinsko politiko srečal že pred nastopom mandata župana, saj je bil osem let občinski svetnik Občine Hrastnik. Skupaj z Listo Naš Hrastnik se je vseskozi zavzemal za več demokracije v Hrastniku in uspel s številnimi pobudami, med drugim s pobudo za ustanovitev Mladinskega centra Hrastnik in občinskega glasila Hrastov list. Kot velik zagovornik pravic občanov do informacij, je dosegel tudi snemanje sej občinskega sveta. V času opravljanja funkcije svetnika je bil predsednik Obora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport ter predstavnik Občine Hrastnik v Razvojnem svetu zasavske regije. Kot predstavnik civilne družbe v Koordinacijski skupini za Zasavje, se je angažiral tudi pri iskanju gospodarskih in infrastrukturnih rešitev ob ugašanju energetike v Zasavju.


Njegovo navezanost na domači kraj kaže več kot petnajstletno prostovoljno delo na društvenem področju. Najprej je deloval v Klubu Šoht, ki ga je eno leto kot predsednik tudi vodil, in prav v tem času so z ekipo začeli postavljati prepoznaven mladinski festival - Festival Štuor (predhodnik Hi festivala). Po koncu študentskih let je nadaljeval z vzpostavitvijo Društva Rast, kjer je bil idejni oče Funšterca, festivala zasavske kulinarike, ki se približuje svoji že deseti izvedbi, ter najlepše bukvarne v Zasavju, Zmajeve luknje.


Po izobrazbi je profesor ruščine in filozofije, pridobljeno znanje pa je kot učitelj tudi uspešno pretvoril v delo. Kot samostojni podjetnik je na lastni koži spoznal, kako težka pot je to, kar je vodilo v ustanovitev Sindikata prekarcev, ki ga je kot predsednik tudi vodil. Sindikat se zavzema za poštena plačila, bolniško nadomestilo za enoosebne samostojne podjetnike in za povezovanje samostojnih podjetnikov, ter je primer tega, kako bi lahko izgledali sindikati v 21. stoletju.


Skupaj s kolegi jezikoslovci in jezikoslovkami je ustanovil Jezikovno zadrugo Soglasnik, ki se ukvarja s prevajanjem, tolmačenjem, lektoriranjem in poučevanjem. Zadruga je prepoznana kot ena boljših praks v Sloveniji, njeno delo pa temelji na kakovosti in pravičnem plačilu, pri čemer so vsi člani enakovredni in demokratično upravljajo zadrugo. Marko je tudi eden od soustanoviteljev Inštituta za ekonomsko demokracijo, ki sodeluje s številnimi tujimi strokovnjaki, ter avtor različnih strokovnih člankov o zadružništvu. Osem let je deloval tudi kot predsednik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki si prizadeva, da revni zaposleni za svoje delo dobijo pošteno plačilo.


Pred nastopom mandata je bil zaposlen kot vodja evropskega projekta, ki spodbuja dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije v Sloveniji. Pravi, da mu je všeč zadružniško načelo, ki se glasi: »Če bi rad šel hitro, pojdi sam, če bi rad šel daleč, pojdimo skupaj.« To je načelo, ki ga želi uveljaviti tudi pri delovanju Občine Hrastnik.


V mladosti je bil perspektiven rokometaš, še vedno pa se ljubiteljsko ukvarja z glasbo, rad hodi v hribe in potuje v turistično manj oblegane države.Vojka Šergan, podžupanja

Podžupanja Vojka Šergan


Vojka Šergan je kot podžupanja zadolžena za gospodarstvo. Prebiva na Dolu pri Hrastniku, kjer je preživela svoje celotno življenje. Preden je prevzela vodenje družinskega podjetja je delala na banki v Hrastniku. V obdobju svojega podjetniškega udejstvovanja je bila predsednica Društva za razvoj podeželja LAS Zasavje ter članica upravnih odborov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.


V letih 2014-2018 je Hrastnik kot poslanka Stranke modernega centra zastopala v Državnem zboru. Bila je podpredsednica Odbora za finance in članica odborov za gospodarstvo, infrastrukutro, evropske zadeve, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter delo, družino in socialne zadeve.


Je poročena, mati sina. V prostem času se rada ukvarja s kulinariko, vrtičkarstvom, smučanjem in kolesarjenjem.

Božo Majcen, podžupan

Požupan Božo Majcen


Hrastničan Božo Majcen, rojen leta 1959, po izobrazbi univerzitetni diplomirani organizator in specialist menedžmenta, v mandatnem obdobju 2018 – 2022 opravlja funkcijo podžupana nepoklicno. Službeno pot je pričel v hrastniškem Mercatorju, nato na občinskem štabu TO Hrastnik, kjer je aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Kot častnik je delo nadaljeval v vrstah Slovenske vojske v celjskem bataljonu, kasneje pa na Generalštabu SV v Ljubljani. Tu je opravljal naloge načrtovanja in izvajanja logistike ter sodeloval v postopkih nakupa vojaške opreme preko javnih naročil. Zadnji dve leti je preživel v korpusnem poveljstvu NATO v Italiji kot višji častnik za premike in transport.

Že v prejšnjem štiriletnem mandatu je bil član občinskega sveta, podpredsednik Sveta KS Rudnik in predstavnik ZZZS v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Hrastnik. Aktiven je v številnih društvih v Hrastniku in Zasavju.

Je poročen in ima eno hčerko.

Županu pomaga pri opravljanju posameznih nalog na področju delovanja hrastniških društev in ostalih nalog, za katere ga bo župan pooblastil, ter nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti.