Javni razpisi in naročila

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2021

Datum: 03. februar 2021
Rok za prijavo: 12. marec 2021

zaključen
Občina Hrastnik objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2021.

Rok za oddajo vlog: 
Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do 12. 3. 2021. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež̌ naročnika ali bodo oddane na pošti zadnji dan, to je 12. 3. 2021.