Javni razpisi in naročila

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2021

Datum: 03. februar 2021
Rok za prijavo: 24. februar 2021

zaključen
Občina Hrastnik objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2021.

Razpoložljiva sredstva: 
34.000,00 eur 

Rok za oddajo vlog: 
Prijave na razpis morajo biti oddane osebno ali po pošti najkasneje do srede, 24. 2. 2021, do 15. ure. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika ali bodo oddane na pošto s priporočeno pošto zadnji dan roka, to je 24. 2. 2021.