Javni razpisi in naročila

Javni razpis za spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Hrastnik v letu 2021

Datum: 29. januar 2021
Rok za prijavo: 01. marec 2021

zaključen
Občina Hrastnik objavlja Javni razpis za spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Hrastnik v letu 2021.


VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1. Vprašanje:
Pri izpolnjevanju vloge za prijavo za gozdarske ukrepe je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu gozdnih parcel. Zanima me ali so dovolj izpisi parcel iz zemljiške knjige, ali je potrebno kakšno drugo bolj natančno dokazilo, glede na to, da je pri izpisu iz zemljiške knjige naveden samo lastnik, ne pa velikost parcele in raba?

Odgovor:  
K vlogi se priloži izpis, kjer so vidne parcele in namenska raba zemljišč ter lastnik. V GERK-ih kmetijskega gospodarstva so zajeta samo kmetijska zemljišča v uporabi, ne pa gozdna zemljišča. Le ta so zavedena v posestnih listih, izpisi Geodetske uprave … Na UE Hrastnik lahko pridobite izpis iz uradnih evidenc ZBIRNI PODATKI O NEPREMIČNINAH za posamezne parcele po namenski rabi in lastništvo – tudi gozdna zemljišča, upravna taksa znaša 3,00 €.