Aktualno

Poziv za zbiranje prijav za škodo zaradi suše v letu 2022


Datum objave: 24. 8. 2022
Rok za prijavo: 19. 9. 2022

Obveščamo vas, da je uprava RS za zaščito in reševanje izdala Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2022. Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, če je zaradi neugodnih vremenskih razmer uničenih nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Kmetijsko gospodarstvo mora v Registru kmetijskih gospodarstev imeti urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor KMG-MID ni urejen do 31. 5. 2022, gospodarstvo ne bo upravičeno do državne pomoči. Škode ni možno uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta, kot npr. pri žitih (pšenica, ječmen itd.), pri sadju (češnje, ribez itd.).

Prijavo pripravite na OBRAZCU 2 - OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI. 

V OBRAZCU 2 obvezno izpolnite naslednje podatke:
  1. PODATKI O NESREČI
1.4 Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5 Davčna številka
1.6 Naslov nosilca
1.7 KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
1.8 Transakcijski račun
1.9 Prejel občinska sredstva
  1. OCENA ŠKODE
Stolpec A: GERK in katastrska občina
Stolpec B: Vrsta kulture
Stolpec C: Šifra - Seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode Stolpec E: Zmanjšanje letnega pridelka v %
Stolpec F: Površina poškodovane kultur v GERK-u v arih
Stolpec H: Zavarovalnica, številka zavarovalne police
 
  1. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST
Vpišete ali je prizadeta kultura v celoti na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ali le delno.

Obrazec 2 podpišete 2x in je potrjen z datumom prejema na občino.

Pri izpolnjevanju obrazca uporabite podatke iz Zbirne subvencijske vloge za leto 2022 in Priloge 5 - Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (pisrs.si).

Prijavo o škodi lahko do 19. septembra 2022 pošljete po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ali jo osebno oddate v glavnem vložišču Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5. Dodatne informacije dobite na telefon: 03 56 54 363.


Razpisne datoteke
1. POZIV ZA ZBIRANJE PRIJAV - klik
2. OBRAZEC 2 (PDF) - klik

3. OBRAZEC 2 (DOC) - klik
4. SEZNAM KMETIJSKIH PRIDELKOV - klik 
5. PRIMER IZPOLNJENE TABELE Z OCENO - klik