Zapore cest

Obvestilo o postavitvi popolne zapore glavne ceste G2-108/1186 Hrastnik – Zidani Most, na odseku Suhadol – Zidani Most

Od: 19. marec 2021
Do: 21. marec 2021

Na osnovi Zakona o cestah (Ur.list RS št.109/2010) vas obveščamo, da bo zaradi izvedbe geoloških raziskav popolna zapora glavne ceste G2-108/1186 Hrastnik – Zidani Most,
od km 6.400 do km 6.980, na odseku Suhadol – Zidani Most.

Popolna zapora bo od petka, 19. 3., od 7.15 do nedelje, 21. 3., do 20. ure

Zapora bo ves čas, prevoz čez zaporo ne bo mogoč niti za intervencijska vozila.
Obvoz v času popolne zapore bo potekal na relaciji Hrastnik – Marno – Rimske Toplice – Zidani Most ter obratno in bo označen z ustrezno cestno prometno signalizacijo.

Zapora se bo izvedla po dovoljenju DRSI štev.: 37168-125/2021-MH, z dne 4. 3. 2021.

Odgovorna oseba izvajalca del IRGO Consulting d.o.o.: Branko Merhar (041/788-424).

OBVESTILO O ZAPORI (klik)