Odbori občinskega sveta

Odbor za gospodarski razvoj in proračun:

1. Igor Pogačnik - PREDSEDNIK
2. Karmen Podmenik
3. Vojka Povše Krasnik
4. Vojka Šergan 
5. Darko Šurina

 

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo

1. Vinko Žagar - PREDSEDNIK
2. Franc Bokal 
3. David Krajnc
4. Drago Ostrovršnik
5. Matic Rotar

 

Odbor za družbene dejavnosti

1. Gregor Pajič - PREDSEDNIK
2. Nermin Bajramović
3. Robert Jošt
4. Mojca Lavrič
5. Nina Pečnik