Lokalne volitve 2022

Poročilo o izidu glasovanja za župana Poročilo o izidu glasovanja za občinski svet Poročilo o izidu rednih volitev članov krajevnih skupnosti Dobavni list za oddajo obveznih tiskanih izvodov publikacij Narodni in univerzitetni knjižnici Obvestilo o obveznih izvodih plakatov in drugih promocijskih tiskov v kampanji na lokalnih volitvah 2022 za NUK Seznam potrjenih kandidatur za župana Občine Hrastnik Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Hrastnik Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Turje - Gore Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Steklarna Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Rudnik Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Prapretno Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Podkraj Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Marno Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Krnice - Šavna Peč Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Kovk Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Dol pri Hrastniku Seznam kandidatov za volitve članov sveta KS Boben Obvestilo o žrebanju vrstnega reda kandidatov in list kandidatov na glasovnicah Obvestilo o možnih načinih glasovanja Podatki o lokalnih volitvah 2022 Sklep o določitvi volišč Podatki o organizatorju volilne kampanje - instruktivni obrazec Stopnja in naziv izobrazbe kandidatov Obrazec glasovanje na domu Obrazec glasovanje po pošti Kandidatura za župana Lista kandidatov za lokalne volitve - proporcionalni volilni sistem Podatki o organizatorju volilne kampanje Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za župana Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za člana občinskega sveta Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta Soglasje s kandidaturo za župana Obvestilo o potrebnem številu podpisov Obrazec: Soglasje kandidata za člana volilnega odbora Poziv za zbiranje predlogov za sestavo volilnih odborov Obrazec: Kandidatura za volitve članov sveta KS - podpisi volivcev Obrazec: Kandidatura za volitve članov sveta KS Pogoji za uporabo posebnih prostorov za namen organiziranja predvolilnih shodov Obrazec: Podpora kandidaturi za župana Obrazec: Podpora za člana OS oziroma listi kandidatov za volitve članov OS UVZ 29/18 Potrebno število podpisov kandidata za župana Navodilo OBVK LV 2022 Rokovnik volilnih opravil LV 2022 Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti