Energetika

Oskrba s toploto se na območju Občine Hrastnik v skladu z določili Energetskega zakona izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba.

Javna služba obsega distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje, upravljanje vročevodnega in toplovodnega omrežja, objektov in naprav ter dobavo toplote končnim odjemalcem.

Izvajalec izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote je na območju Občine Hrastnik izbrani koncesionar PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Pravna podlaga

- Energetski zakon

- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplote in o podelitvi koncesije v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/2007)

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Hrastnik (Uradni list RS, št. 16/17)Kontakti

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
T  01 47 14 234
W  www.petrol.si

 

POSLOVNA ENOTA HRASTNIK
Ulica prvoborcev 5A
1430 Hrastnik

 

Ogrevanje:

02 870 61 72     ga. Nataša Pšeničnik

02 870 61 30     ga. Mira Dihpol

 

Tehnične zadeve: 

- od 7.00 ure do 15.00 ure   03 564 22 80    tehnična služba
- od 15.00 ure do 7.00 ure   041 768 582     dežurna servisna služba

 

Ostale informacije:

080 22 66    brezplačna številka PETROL