OPN

JAVNI POZIV

Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik

Občina Hrastnik na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora  (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) obvešča javnost, da bo v letu 2022 pristopila k začetku priprave sprememb in dopolnitev v letu 2016 sprejetega Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik  (v nadaljevanju: OPN Hrastnik, Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16). 

Pred začetkom postopka priprave občina poziva občane in drugo zainteresirano javnost (lastniki zemljišč, fizične in pravne osebe …), da podajo pobude oziroma predloge za spremembe in dopolnitve OPN Hrastnik.

Občina Hrastnik bo pobude sprejemala do vključno 15. februarja 2022.

Javni poziv (klik)

Obrazložitev (klik)

Obrazec pobude (klik)

Povezava na eUpravo (klik)

6. 3. 2016

Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik

Občinski svet Občine Hrastnik je na 11. redni seji dne 4.2.2016 z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik sprejel Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik.

 

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 2/2016, z dne 5. 2. 2016, in velja od 6. 3. 2016.  

 Izvedbeni del OPN

KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 19 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 18 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 17 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 16 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 15 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 14 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 13 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 12 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 11 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 10 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 09 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 08 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 07 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 06 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 05 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 04 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 03 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 02 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 01 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 19 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 18 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 17 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 16 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 15 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 14 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 13 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 12 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 11 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 10 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 09 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 08 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 07 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 06 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 05 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 04 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 03 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 02 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 01 KARTA 222 - pregledna karta Občine Hrastnik s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture KARTA 221 - pregledna karta Občine Hrastnik z razdelitvijo na liste Legenda