OPN

Občinski svet Občine Hrastnik je na 11. redni seji dne 4.2.2016 z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik sprejel Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 2/2016, z dne 5.2.2016, in velja od 6.3.2016.  

 Izvedbeni del OPN

KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 19 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 18 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 17 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 16 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 15 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 14 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 13 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 12 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 11 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 10 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 09 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 08 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 07 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 06 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 05 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 04 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 03 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 02 KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture - List 01 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 19 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 18 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 17 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 16 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 15 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 14 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 13 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 12 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 11 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 10 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 09 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 08 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 07 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 06 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 05 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 04 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 03 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 02 KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - List 01 KARTA 222 - pregledna karta Občine Hrastnik s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture KARTA 221 - pregledna karta Občine Hrastnik z razdelitvijo na liste Legenda